زندگی نامه اخوان ثالث | پرتال دانشگاهی
دسته بندی

Share

» :: زندگی نامه اخوان ثالث

اخوان نمادی از آمیزش کهنه و نو

اخوان یکی از تابناکترین چهره‌های شعر معاصر است کهن سرایی است که در تحول و دگرگونی اساس شعر فارسی نقشی بسزا بر عهده می‌گیرد در پیدایش نارسایی ابهام‌ها و لغزش‌های شعر نو می‌کوشد و بدعتها و بدایع شعر نیما را آشکار می‌سازد.

خرید و دانلود محصول

--

1394/07/09
اخوان ثالث , چهره‌های شعر , شعر نو